Obedska bara – raj za ptice

Pre dva veka, o Obedskoj bari se govorilo kao raju za ptice. Bila je čuveni ornitološki rezervat, a danas slovi za specijalni rezervat prirode koji se prostire na 12 hiljada hektara.

To je močvarno-šumski predeo uz reku Savu, čiju najveću vrednost, prema oceni prirodnjaka, čini splet bara, mrtvaja, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma gde rastu i neke, sada već, ugrožene vrste.
Tan2014-8-13_85333632_3_620x0
Obedska bara – mit i legenda, poznata je širom sveta još od sredine XIX veka, od kada se o njoj ispredaju priče kao „raju“ za ptice. Nekada čuveni ornitološki rezervat, a danas specijalni rezervat prirode nalazi se uz reku Savu u južnom Sremu.
lokvanji_rezervat_prirode_obedska_bara_gojko_kukobat
Najveću vrednost područja čini autentičan splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma sa izuzetno bogatim diverzitetom ekosistema i vrsta, posebno onih ugroženih.
105815_Kaja-011-1316853012_af
Obedska bara je jedno od retkih još očuvanih plavnih ritskih područja sa specifičnostima kao što su stoletne mešovite šume hrasta lužnjaka, kolonije ptica močvarica i brojne prirodne retkosti. Bara je ostatak meandra starog korita reke Save čiji glavni tok danas teče južnije.
kupinovo_30
Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti, Obedska bara se nalazi na listi vlažnih područja Ramsarske konvencije od 1977. godine kao prvo u našoj zemlji, a proglašena je 1989. godine i za međunarodno značajno stanište ptica (IBA).
Do jeseni, kada kreću na jug, bude ih nekoliko stotina hiljada, a prirodnjaci kažu da se u to vreme na ovom području može videti 220 različitih vrsta, o kojih više od polovine predstavljaju prirodnu retkost.
4635620058_98688864ef
Najbrojnija su staništa čaplji koje, od sredine 19. veka kada su o njima objavljeni prvi zvanični podaci, na Obedskoj bari imaju kolonije. Zato je među turistima, veliki broj ljubitelja posmatranja ptica. Pored njih, na Obedskoj bari preko cele godine ima ribolovaca, jer u vodi živi 17 vrsta riba.
Obedska bara 1
U vreme visokog vodostaja, iz Save ulaze amuri i crveni i beli tolstolobik, jer je bara njihovo prirodno mrestilište. Bara je na putu i lovcima, jer u hrastovim šumama žive divlje svinje, jeleni, srne, zečevi, fazani i jarebice
Postoji kružno edukativna staza dužine 7 km, zatim staza uz obalu “Obedske bare”dužine oko 5 km, više monitoring osmatračnica (4), ostrvo ptica, vodena ogledala (4) postavljeni smerokazi i informativne table, nadstrešnice, čamci za razgledanje, sportski i rekreativni ribolov. U toku je kupovina većeg plovila (katamaran), kapaciteta 25 osoba za vožnju i razgledanje Bare.
12 Obedska bara
Na ulazu u Rezervat su prisutna dva vodiča za prihvat posetilaca.
Druga edukativna staza, pozicionirana na rubu bare, polazi od “Kule Obed”, preko mostića (u izgradnji) i prolazi pored monitoring osmatračnice “Matijevica” sa koje mogu da se posmatraju kolonije čaplji pa sve do druge monitoring osmatračnice “Spomenik”.
7
Staza celom dužinom prolazi kroz šumu starih stabala hrasta lužnjaka i bele topole i služi za šetnju i posmatranje Bare sa raznovrsnim biljnim i životinjskim  svetom, posebno pticama.
Projekat revitalizacije Obedske bare, koji je nedavno verifikovala Vlada Vojvodine, ima veliki značaj za očuvanje i turistički razvoj ovog, do skoro najvećeg staništa ptica u Evropi.
na-vodi_obedska-bara
Inače, posle Jeloustona u SAD, još 1874. godine Obedska bara je dobila status specijalnog zaštićenog rezervata. Svet je dao svoj glas prirodnoj retkosti, a na nama je da ga sačuvamo i približimo posetiocima, bez obzira da li se radi o turistima ili umetnicima koji u jedinom hotelu na Obedskoj bari povremeno organizuju koloniju kako bi na svoj način ovekovečili život tog područja.

Vlasnik sadržaja ovog članka je njegov autor. Blog Živeti sa prirodom samo ugošćava kreativne autore koji žele da njihov rad dopre do većeg broja čitalaca. 
Blog Živeti sa prirodom ne polaže nikakva prava na objavljeni sadržaj. 
Ukoliko, na članak ili neki njegov deo polažete autorska prava ili ste zastupnik lica koje polaže prava na pomenuti sadržaj, a niste saglasni da se on nađe na našem blogu, molimo vas da nas obavestite o tome kako bi ovakav sadržaj bio uklonjen u najkraćem roku.

Pročitajte i ovo...