Deliblatska peščara – najveća peščara u Evropi

3

U jugoistočnom delu Panonske nizije, u južnom Banatu, između Tamiške, Vršačke i ravni Dunava u pravcu JI-SZ pruža se plato dužine 60 i širine 25 km. U pitanju je Deliblatska pešćara

Nadvisuje okolni teren i odlikuje ga lesni i peskoviti geološki sastav. U njegovom jugoistočnom delu se nalazi najveća evropska kontinentalna peščara, elipsastog oblika dimenzija 35 sa 20 km. Veći deo ovog područja zahvata SRP „Deliblatska peščara“.
Biljni svet Deliblatske peščare karakterišu: peščarske, stepske, šumske, močvarne i vodene zajednice.
Od blizu 1000 biljnih vrsta koje ih grade, najkarekterističnije su biljke stepskih staništa: banatski božur, stepski božur, šerpet, bademić i dr. Kleka je jedini samonikli četinar, dok u malobrojnim autohtonim šumama dominiraju virgilijski hrast, lužnjak i bela lipa.
Više od polovine površine Deliblatske peščare danas obrastaju sađene šume bagrema, crnog i belog bora.
srp-dp-fauna-04
Životinjski svet Deliblatske peščare odlikuju peščarski insekti i vrste stepskih staništa: orao krstaš, stepski soko, tekunica, slepo kuče i stepski skočimiš.
U šumskim staništima značajno je stalno prisustvo vukova, jelena, srna i divljih svinja.
Vodeni ekosistemi obale i ada Dunava predstavljaju gnezdilišta ptica močvarica i privremena obitavališta ptica selica, dok je površina nezaleđenog Dunava masovno zimovalište divljih pataka i gusaka.

POGLEDAJTE GALERIJU I PODELITE SA PRIJATELJIMA NA FACEBOOK-u

kormorani
srp-dp-fauna-02
  
srp-dp-fauna-05
srp-dp-flora-i-vegetacija-02
srp-dp-flora-i-vegetacija-03
srp-dp-flora-i-vegetacija-04
srp-dp-flora-i-vegetacija-05
srp-dp-flora-i-vegetacija-06
srp-dp-flora-i-vegetacija-07
srp-dp-flora-i-vegetacija-08
srp-dp-flora-i-vegetacija-10
srp-dp-flora-i-vegetacija-12
srp-dp-flora-i-vegetacija-14
srp-dp-flora-i-vegetacija-15
srp-dp-flora-i-vegetacija-16

Izvor: www.deliblatskapescara.rs | Foto: www.deliblatskapescara.rs, flickr.com

Vlasnik sadržaja ovog članka je njegov autor. Blog Živeti sa prirodom samo ugošćava kreativne autore koji žele da njihov rad dopre do većeg broja čitalaca. 
Blog Živeti sa prirodom ne polaže nikakva prava na objavljeni sadržaj. 
Ukoliko, na članak ili neki njegov deo polažete autorska prava ili ste zastupnik lica koje polaže prava na pomenuti sadržaj, a niste saglasni da se on nađe na našem blogu, molimo vas da nas obavestite o tome kako bi ovakav sadržaj bio uklonjen u najkraćem roku.

Pročitajte i ovo...