Kanjon Morače – zastrašujuća lepota crnogorskog krša

Među gorostasnim krševitim planinama u srcu Crne Gore, prepunim visokih nazubljenih vrhova, izvire reka neobične lepote – Morača.

Morača započinje svoj put među surim stenama i oštrim krečnjacima koje mrvi najvećim delom toka da bi se na kraju razlila u Skadarsko jezero tako velika i mirna da niko ne bi ni pomislio da mnogo opasnih litica zapljuskuju njene nemirne vode.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Njen početak skriva se među obroncima Moračkih planina.

izvor: foto Rale MNE

izvor: foto Rale MNE

Među najlepšim crnogorskim vrhovima, snegovima koji se slivaju u podnožja veličanstvenih stena i gromada, od dva potoka, Rzačkog i Javorskog, nastaje Morača.

izvor: youtube.com

izvor: youtube.com

Na početku je divlja i uz huk pada niz obronke Rzača i Velikog Žurima, pa polako, ispod najvišeg vrha Moračkih planina, Kape Moračke, počinje da dubi svoje kameno korito.

izvor: summitpost.org

izvor: summitpost.org

Iza malog mesta Ljevišta sliva se u dolinu i među Moračkim planinama, koje ostavlje iza sebe, dubi put koji ih razdvaja od visoke Sinjajevine.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Ova planina je sva u kontrastima. Prelepa u svojoj divljini i veličanstvenim oblicima stena, veoma strmih litica, kraških polja od kiša, snegova i vetrova izbrazdanog krečnjaka, ima i najveće crnogorske pašnjake, osunčane travnate padine i bujne šume.

izvor: summitpost.org

izvor: summitpost.org

Nastala tokom ledenog doba kretanjem lednika sačuvala je iz tih pradavnih dana svoje oštre vrhove i doline Tare, Morače, Tusinje i Bukovice. Morača svojim brzim planinskim vodama dubi njene strane podno Babinog zuba, najvišeg vrha Sinjajevine.

izvor: summitpost.org

izvor: summitpost.org

I odmah potom, u blizini Crkvina, počinje kanjon Morače, jedan od najfascinantnijih predela Crne Gore. Ovde reka počinje tako duboko da ponire u uske useke među stenama i planinama da se njena plava pruga samo naslućuje u provalijama.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Sa tunelom koji označava početak ovog zastrašujuće lepog kanjona, počinju lepote koje oduzimaju dah.

izvor: foto Muratović

izvor: foto Muratović

U nadmudrivanju čoveka i prirode, puta koji na samoj ivici kanjona prkosi njegovoj dubini i na samim obroncima planina prkosi njihovim strminama i visinama, skriva se veličanstven predeo u kome se smenjuju tama i svetlost, kamen i nebo, zastrašujuća lepota.

izvor: Mihaela Erbanova

izvor: foto Mihaela Erbanova

I ta borba prirode da zavlada svojom surovošću i čoveka koji bi da je ukroti i pokori kao da ovde bespoštedno i neprestano traje.

izvor: foto Muratović

izvor: foto Muratović

Ona se ogleda u ukupno 32 tunela, od kojih neki prolaze kilometrima kroz kamenu utrobu planina, a neki su tek lukovi prosečeni kroz veliku stenu.

izvor: foto Ivan Martineti

izvor: foto Ivan Martineti

I ne samo kroz tunele, put i pruga se stalno premeštaju čas na jednu, pa na drugu stranu gorostasnih litica, preko mostova i vijadukata, oštrim krivinama koje zamiču za velike krečnjačke obronke i iza kojih ponekad izgleda kao da nema više ničega.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

A tamo čekaju nove lepote, novi mostovi, nove stene sapete čeličnim mrežama, kojima čovek opet kroti prirodu ne dajući joj da odlama kamenje koje se survava u duboku reku.

izvor: foto Muratović

izvor: foto Muratović

I tu, u tom velelepnom masivu u koji se useca reka ugnezdila se zaravan na samoj ivici kanjona. Na njenom bujnom zelenilu se beli manastir Morača.

izvor: foto G. Andrić

izvor: foto G. Andrić

Sagrađen u 13. veku od strane Stefana Nemanjića, sina kralja Vukana, stoji kao neka svetlost u tami izvan zidova kanjona. U okviru njega se nalazi Saborna crkva posvećena Uspenju Bogorodice, a najviše je poznat po freskama iz života proroka Ilije koje krase ovu prelepu građevinu raškog stila. Rušen i obnavljan, mesto mnogobrojnih istorijskih sabora, u svojoj lepoti i belini konačno je zablistao krajem 20. veka.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Ali da samo načas krade proplanak od ljutog krša svedoči i obližnji vodopad Svetigora, koji sa više od 50 metara huči u vodi planinskog potoka i obrušava se u Moraču.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

I put vodi sve dalje, ka novim krivinama i usecima koje čas osvetli sunce čas potamni hladovina. A daleko dole u dubini huče vode koje vekovima nose kiše i snegove i prave svoj put.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Naizgled iste stene, strme i hladne, ali ipak su od nove planine sa svojim beskrajno visokim liticama. Sada već Morača dubi podnožje Maganika, prelepe planine poznate po nepristupačnom vencu vrhova, opasnih i oštrih dok streme ka nebu, dok u svom podnožju čuvaju rasute katune koji leti ožive.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Pa krivinu po krivinu, tunel po tunel, niz krševitu Đurđevinu, put vodi de sela Međurečje, koje je ime dobilo po rekama koje se ulivaju u Moraču i presecaju dubok kanjon puneći ga vodama sa udaljenih planina.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Prva sa desne strane Morači dolazi Mrtvica, reka koja izvire ispod maganičkog vrha Žuta greda i dubi svoj velelepni kanjon u podnožju ove planine.

izvor: foto Predrag Rakonjac

izvor: foto Predrag Rakonjac

Najpoznatija je po čuvenim Mrtvičkim gredama, stazi koju je kroz stenu probio general Danilo Janković krajem 20. veka da bi spojio sela Mrtvo Duboko i Velje Duboko.

izvor: planine.net

izvor: planine.net

Odmah posle nje, sa leve strane, dolazi Sjevernica sa Ostrovice. Tako Morača dobija novu snagu da nastavi ka najlepšem i najopasnijem delu kanjona.

izvor: foto Milan Marić

izvor: foto Milan Marić

Odavde počinju Platije, duge nekoliko kilometara, koje svojim skoro vertikalnim liticama, stešnjenim između najvišeg vrha Maganika, Međeđevog vrha s jedne i Vilinog kola s druge strane prave uzan klanac iz koga se sa obale Morače nebo pretvara u tanku plavu traku dok sunce jedva dopire do njenih voda.A iznad svega u luku koji spaja dve obale propinje se most Pjenavac.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

U ovom kontrastu strmih litica, igri sunčevih zraka i tame, zelenih šuma i plave reke u dubini, a u daljini, kad se pogled otvori između gorostasnih stena, sjaju belih vrhova Bjelasice, ova lepota postaje i zastrašujuća.

izvor: foto Vladan Rovčanin

izvor: foto Vladan Rovčanin

A kao da su tu da bi razbile sivilo stena, u toplim danima nabujaju biljke u svom jarkom zelenilu. Iz pukotina kanjona izbijaju bukve, hrastovi, čempresi, oleanderi i nisko grmlje lovora. Oni puštaju korenje u krečnjačku koru u kojoj se se skuplja voda koja curi niz planinu. Priroda i u surovim uslovima nosi život. Pa kad sve zazeleni i nabuja reka se više nimalo u tesnacu ne vidi.

izvor: foto Stanislav Gos

izvor: foto Stanislav Gos

I ne zna se da li je lepše u rano jutro kad se nad dubokim klancem bore zraci zore sa maglom koja pred njima beži ili  u zimu kad snegovi obaviju kamene vrhove a nebo posivi poput stena kanjona ili kad u vrelim letnjim noćima buknu požari i zapali se retko nisko rastinje po visokim obroncima pa izgleda kao da gori i samo nebo.

izvor: foto Muratović

izvor: foto Muratović

A reka teče dalje, i kanjon se malo širi pa se opet sužava, sad ispod visoke Prekornice koja omeđuje obale strmim stranama, nazubljenim rebrastim vrhovima i dubokim vrtačama. Ova gorostasna planina samo je uz Moraču ogoljena,ali su po njoj razasute bukove šume i retka vrsta bora – munika, koja raste samo na Balkanu.

izvor: pdpobeda.rs

izvor: pdpobeda.rs

Sa nje se slivaju snegovi i kiše i padaju ka dubokim gudurama i samom koritu Morače. Tada ona raste, udara u stene i postepeno ih produbljuje. I tako već hiljadama godina.

izvor: foto Muratović

izvor: foto Muratović

Ali, i kanjon ima svoj završetak. Kod sela Dromira on se postepeno širi i otvara ka nebu da upije njegovu svetlost i da plava reka zasvetluca na suncu i ugreje se na njegovim zracima.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Pa ipak samo nakratko, reka se opet skriva u dubini dok je nadvisuju prekornički vrhovi, a sa druge strane pruga koja vijuga na obroncima Žijova.

izvor: panacomp.net

izvor: panacomp.net

Ova veličanstvena planina je najmanje poznata i u najudaljenijem je planinskom području Crne Gore.To je razlog zašto su je planinari osvojili tek devedesetih godina 20. veka. Najbliža Prokletijama, mnogi je smatraju njenim ogrankom, omeđena je Moračom i njenim pritokama Malom Rijekom i Cijevnom.

izvor: foto Igor Stojović

izvor: foto Igor Stojović

Ispod njenih najviših vrhova, Surdupa i Štitana, izgrađen je deo pruge Beograd – Bar, sa koje se pruža veličanstven pogled na vrhove Prekornice, Maganika i Moračkih planina dok duboko na dnu oko posivelih stena kruži reka koja nije veća od vijugave trake po zemlji.I sve je tako divno i zastrašujuće, kao da se u ove omamljujuće predele gleda sa samog neba.

izvor: foto Vladan Šćekić

izvor: foto Vladan Šćekić

I tako Morača stiže do Bioča i polako izlazi iz svojih useka i strmih obala, plava i blistava, spremna da se raširi i odahne u svom koritu i nastavi dalje.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Baš na tom mestu čeka je Mala Rijeka da svoje vode pomeša sa njenim. Ona nosi žijovske snegove i tišinu svog kanjona pod najvišim železničkim mostom u Evropi.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Odatle Morača postaje mirna i kad se blizu Podgorice, pod ruševinama Duklje, spoji sa Zetom, ulazi u Zetsku dolinu, ona je prava ravničarska reka, široka i spora.

izvor: foto Ivan Mijanović

izvor: foto Ivan Mijanović

Zeta joj je najveća pritoka i njene hladne vode u dugom toku često izbijaju na površinu i poniru u dubine zemlje, sve od izvora na čuvenoj Glavi Zete.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

A onda reka ulazi u najveći grad Crne Gore, njenu prestonicu Podgoricu. I dalje ravničarska, mirna i spora, protiče ispod mnogobrojnih mostova, kako onih starinskih kamenih, tako i najmodernijih, koji kao da prkose vremenu koje neumitno teče, baš kao i Morača pod njima.

izvor: aero-travel.org

izvor: aero-travel.org

U samom srcu grada koji počiva na kamenu,ispod istoimenog srednjovekovnog utvrđenja, sa Moračom se spaja reka Ribnica.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

I sve dalje, Morača širi svoje obale, primajući Sitnicu, koja svoj kratki tok završava u njoj i Cijevnu, koja stiže sa visokih Prokletija, i sama iznurena snagama koje troši praveći duboku klisuru.

izvor: flickr.com

izvor: flickr.com

A onda, već blizu velikog Skadarskog jezera, mesta na kome se razliva u njegovom beskrajnom plavetnilu, Morača mu u velikoj delti donosi svoje bistre vode.

izvor: panoramio.com

izvor: panoramio.com

Na sprudovima i obalama punim lokvanja, pelikana i retkih ptica, ova sada velika i mirna reka kao da se nikada ne provlači kroz stene, krečnjačke litice i grebene koje razdvaja svojom dolinom, ponekad plava poput mora, ponekad zelena poput najlepših smaragda. A reka teče kao i život, ponekad kroz tesnace, ponekad kroz mirne obale, ali uvek neumitno ka svom kraju, baš kako je priroda u svojoj savršenosti i napravila.

izvor: foto Milan Rapajić

izvor: foto Milan Rapajić

Vlasnik sadržaja ovog članka je njegov autor. Blog Živeti sa prirodom samo ugošćava kreativne autore koji žele da njihov rad dopre do većeg broja čitalaca. 
Blog Živeti sa prirodom ne polaže nikakva prava na objavljeni sadržaj. 
Ukoliko, na članak ili neki njegov deo polažete autorska prava ili ste zastupnik lica koje polaže prava na pomenuti sadržaj, a niste saglasni da se on nađe na našem blogu, molimo vas da nas obavestite o tome kako bi ovakav sadržaj bio uklonjen u najkraćem roku.

Pročitajte i ovo...