Ovo su najčistije reke u Srbiji!

4

Vode, kao jedan od elemenata životne sredine, su danas najviše ugrožene i zagađene, jer se najviše  i upotrebljavaju. Mi, kao stanovnici naše planete, bi trebalo da što štedljivije i racionalnije raspolažemo vodnim resursima, ionako neravnomerno raspoređenim na Zemlji.  Naravno, pitanje je koliko nas zaista tako postupa.

Kada govorimo o našoj zemlji sa aspekta grane vodoprivrede koja se bavi vodosnabdevanjem naselja i privrede, jasno je da su površinski rečni tokovi dominantan izvor pijaće vode za većinu naselja u Srbiji. Najbolje rešenje je svakako snabdevanje podzemnim vodama, gde za to ima uslova, jer su one najmanje zagađene i potreban im je minimalan nivo prerade.
Naselja koja imaju tu “sreću” su gradovi na jugu Srbije kao što su Pirot i Niš. U najgoroj situaciji su stanovnici Banata – oni za piće koriste vodu najzagađenijih tokova u našoj zemlji koja često ni posle prečišćavanja nije oslobođena žućkaste boje i neprijatnih mirisa  – Begej, Tisa, Tamiš.
Svi rečni tokovi su podeljeni u IV klase kvaliteta vode, a mi vam otkrivamo koje su to reke u Srbiji koje pripadaju prvoj klasi kvaliteta, koja se može bez prerade koristiti za piće, domaćinstvo, privredu, ali i rekreaciju, i koje bez sumnje predstavljaju raj za sve zaljubljenike u prirodu.

Rzav

Veliki-Rzav-11

 

Ova reka je pritoka Golijske Moravice. Često se navodi kao poslednja netaknuta reka u Srbiji i u stručnoj literaturi je neizostavna kao tipičan primer prve klase kvaliteta vode za piće u Srbiji.

Studenica

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Reč je o još jednoj planinskoj reci čije je korito vrlo uzano i duboko. Izvire na planini Goliji, gde je u njenom gornjem toku bez sumnje najčistija voda, i leva je pritoka Ibra.

Lim

lim
Lim je najveća pritoka Drine. Premda po koncentraciji pojedinih elemenata u vodi ne spada u prvu klasu kvaliteta, ima veliku moć samoprečišćavanja, posebno izraženu na uzvodnom delu. Iako varira između I i II klase, definitivno spada u jednu od najčistijih reka u Srbiji. Najzagađeniji je u Priboju, nešto manje u Prijepolju.

 Drina

Drina123
Drina je planinski vodotok sa velikim padom  i velikom moći autopurifikacije, te stoga i dalje spada u očuvanije reke naše zemlje. Takođe, ovo je reka u Srbiji koja ima najveći hidroenergetski potencijal.  Njena voda zalazi u I klasu kvaliteta kod Bajine Bašte. Predstavlja prirodnu granicu između Srbije i Republike Srpske, a njen kanjon predstavlja svojevrsnu turističku atrakciju.

Visočica

8visocica
Jedina reka koja se ne nalazi u zapadnoj Srbiji, a kvalitetom svoje vode može da parira tamošnjim jeste Visočica. Manje poznata, ali ne i manje važna, ova reka je interesantna iz više razloga. 1963. godine na ovoj reci se desila prirodna lavina usled obilnih padavina, i tako je nastalo Zavojsko jezero, jedino urvinsko jezero na području Srbije. Tom prilikom je potopljeno selo Zavoj, u blizini Pirota. Uz to, Visočica je značajan vodosnabdevač obližnjih hidroelektrana i vodotok veoma bogat ribljom faunom.

Gradac

gradac01
Ova reka u blizini Valjeva takođe spada u jednu od najmanje zagađenijih, u šta se posetioci njenog popularnog kanjona mogu i uveriti. Uz to, ono što je izdvaja od ostalih jestu izuzetne geomorfološke karakteristike, prisustvo pećina, kao i činjenica da je na delu svog toka ponornica, što ide u prilog činjenici da je minimalno zagađena, jer se kreće i  ispod Zemljine površine.

 

Vlasnik sadržaja ovog članka je njegov autor. Blog Živeti sa prirodom samo ugošćava kreativne autore koji žele da njihov rad dopre do većeg broja čitalaca. 
Blog Živeti sa prirodom ne polaže nikakva prava na objavljeni sadržaj. 
Ukoliko, na članak ili neki njegov deo polažete autorska prava ili ste zastupnik lica koje polaže prava na pomenuti sadržaj, a niste saglasni da se on nađe na našem blogu, molimo vas da nas obavestite o tome kako bi ovakav sadržaj bio uklonjen u najkraćem roku.

Pročitajte i ovo...