Razvoj svesti o šumskim požarima

1

Postoje štetni faktori koji za kratko vreme mogu da pričine izuzetno velike štete.

3

U takve faktore ubrajaju se šumski požari koji predstavljaju veoma ozbiljan i uvek aktuelan društveni, privredni i ekološki problem. Šumski požari pretvaraju čitave predele u pustoš, uništavaju životnu sredinu čitavih područja i nanose stanovništvu neprocenjivo veliku štetu.

Šumari JP “Srbijašume”, kao istinski čuvari prirode, sprovode, pored ostalih poslova i mere zaštite šume od požara.

U zaštiti od šumskih požara bitno je istaći tri cilja: sprečiti pojavu šumskih požara, brzo ih otkriti i brzo ih ugasiti.

JP “Srbijašume” uspešno realizuje ove ciljeve kroz efikasnu organizaciju zaštite šuma od požara.

Statistika alarmantno upozorava da je čovek u preko 95% slučajeva uzročnik pojave šumskih požara. Nehat i nepažnja mogu da izazovu požar!

Zato je poruka JP “Srbijašume”: MISLITE NA VREME!

Pokupite opuške od cigareta, ugasite vatru ispod roštilja, nemojte ostavljati žar!

Omogućite i posetiocima posle vas da uživaju u šumi.

Potrebno je mnogo godina da se šuma obnovi.

Izvor:srbijasume.rs

Vlasnik sadržaja ovog članka je njegov autor. Blog Živeti sa prirodom samo ugošćava kreativne autore koji žele da njihov rad dopre do većeg broja čitalaca. 
Blog Živeti sa prirodom ne polaže nikakva prava na objavljeni sadržaj. 
Ukoliko, na članak ili neki njegov deo polažete autorska prava ili ste zastupnik lica koje polaže prava na pomenuti sadržaj, a niste saglasni da se on nađe na našem blogu, molimo vas da nas obavestite o tome kako bi ovakav sadržaj bio uklonjen u najkraćem roku.

Pročitajte i ovo...